امکانات

 

برخوردار از فضايي به متراژ 2300مترمربع با نقشه تیپ سازمان نوسازی مدارس و برخوردار از تاییدیه استحکام بنا

سایت مجهز و پیشرفته مونته سوری پيش دبستان 

کتابخانه به مساحت 50 متر مربع

 پارک بازی

سالن ورزش و استخر توپ

 آزمايشگاه مجهز  مساحت 40 متر مربع

 نمازخانه به مساحت 140 متر مربع

  ناهار خوري مجهز 

سایت کامپیوتر 

حیاط ایمن شده با کف پوش